Potato, potatoe right Dan?

Quayle to Palin: Be yourselfCNN

  • "
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
---